Výškové práce špeciálnou horolezeckou technikou

V spolupráci s našou partnerskou firmou ProfiVERTICAL vám ponúkame všetky druhy prác vykonávaných vo výške a nad voľnou hĺbkou. Medzi činnosti, ktoré vám vieme zabezpečiť patri hlavne:

  1. montážne a demontážne práce
  2. maliarske a natieračské práce
  3. stavebné práce
  4. čistiace práce
  5. orezávanie a zrezávanie rizikových drevín

Pre viac informácií prosím navštívte webové stránky: 

ProfiVERTICAL - výškové práce špeciálnou horolezeckou technikou